Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Appendectomie via wisselsnede

Indicatie: appendicitis acuta
Operatie: appendectomie via wisselsnede

Verslag: Time out procedure. Antibioticaprofylaxe middels kefzol 2gr en metronidazol 500mg. Algehele anesthesie. Rugligging, beide armen uit. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus tot caudaal net onder het os pubis. Ter plaatse van McBurney (op 1/3 van de spina iliaca anterior superior tot de umbilicus) incisie in de huidlijnen (dwars/schuin) van ongeveer 5cm. Achtereenvolgens klieven van de musculus obliquus externus, musculus obliquus internus en musculus transversus abdominis; alle in hun vezelrichting. Openen van het peritoneum. Er komt wel/geen troebel vocht of pus vrij. Digitaal voorzichtig luxeren van de appendix. De appendix is flegmoneus/geperforeerd/necrotisch. Skeletteren van het meso-appendix. Ligeren/Diathermisch door de arterie die in het meso-appendix verloopt. Om de basis van de appendix plaatsen van een drietal vicryl hechtingen (2 aan de coecum zijde en 1 aan de appendix zijde). Middels het mes doornemen van de appendix aan de basis tussen de hechtingen en direct afgeven van de appendix voor histopathologisch onderzoek. Controle op haemostase. Er wordt wel/niet gespoeld. Sluiten in lagen. Peritoneum sluiten middels vicryl, fascie middels PDS en subcutis middels vicryl. Sluiten huid intracutaan middels monocryl 3-0. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- de hechtingen zijn oplosbaar
- geen antibiotica/gedurende 3 dagen postoperatief antibiotica
- normaal dieet
- normaal mobiliseren
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- over 4 weken telefonisch controle