Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Incisie en drainage perianaal abces

Indicatie: perianaal abces
Operatie: incisie en drainage met achterlaten van penrose drain

Verslag: Time Out Procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Algehele/Spinale anesthesie. Patiënt in rugligging, in de beensteunen. Desinfectie en afdekken. Evident punctum maximum op 3 uur in steensnedeligging. Aldaar ovaalvormige huidexcisie. Er draineert pus. Digitaal evacueren van pus. Gezien de grootte van het abces wordt er voor gekozen om dorsaal op 5 uur nog een contra-incisie te maken en een penrose drain achter te laten. De penrose drain wordt door beide incisie geleid en aan zichzelf vastgehecht. Uitgebreid spoelen. Controle op heamostase. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- 2 maal daags spoelen totdat schoon en na toiletgang
- over 3 tot 5 dagen poliklinische controle waarbij wondinspectie en verwijderen van penrose drain