Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Laparoscopisch overhechten maagperforatie

Indicatie: verdenking maagperforatie
Operatie: laparoscopische overhechten maagperforatie met omentumplastiek

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels cefazoline 2 gram en metronidazol 500mg. Rugligging op korrelmatras, linkerarm langszij en rechter arm uit. Algehele anesthesie. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus; caudaal net onder het os pubis. Open introductie infra umbilicaal. Huidincisie maanvormig subumbilicaal. Vrijprepareren tot op de fascie. Scherp cranio-caudaal door de linea alba. Digitaal door de gemaakte opening in de fascie en stomp door het peritoneum. Vervolgens teugelen van de fascie middels vicryl. Plaatsen van 10mm blunt-tip trocar. Creëren van pneumoperitoneum door CO2 insoufflatie (flow op 20l/min; maximum druk op 12 mm Hg). Introductie van 30 graden scoop. Inspectie van het abdomen: troebel vocht, geen adhesies of andere grote opvallende afwijkingen. Onder zicht bijplaatsen van een 5mm trocar zowel rechts als links boven in het abdomen. Laten inbrengen maaghevel door anesthesie, onder laparoscopisch zicht. Wegzuigen van troebel vocht. Er is een evidente perforatie in de maag zichtbaar aan de anterieure zijde van ongeveer 5mm doorsnede. Middels V-Loc overhechten van defect. Uitgebreid spoelen. Vervolgens omentum over het defect positioneren en vasthechten aan de maag middels V-Loc. De buikholte oogt schoon en zodoende wordt ervoor gekozen om geen drain achter te laten. Verwijderen trocars onder zicht. Sluiten van de fascie middels de vicrylteugels. Sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- antibiotica: buikschema intraveneus gedurende minimaal 3 dagen
- pantoprazol intraveneus 8mg/uur
- bij ontslag eerste 3 maanden postoperatief 1dd40mg pantoprazol
- maaghevel op afloop gedurende eerste 24 uur postoperatief
- maaghevelproductie bijhouden; indien na 24 uur geen productie maaghevel verwijderen
- vochtbalans bijhouden
- stop roken advies
- stop NSAID's
- maagdarm lever ziekten in consult ten aanzien van achterhalen oorzaak maagperforatie