Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Laparoscopische appendectomie - lap app

 

Indicatie: appendicitis acuta
Operatie: laparoscopische appendectomie

Verslag: Time out procedure. De patiënt heeft uitgeplast vlak voor de operatie. Antibioticaprofylaxe middels kefzol 2gr en metronidazol 500mg. Algehele anesthesie. Rugligging waarbij linkerarm langszij en rechterarm uit/beide armen uit/French position. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus; caudaal net onder het os pubis; en zodanig dat eventuele conversie mogelijk is. Open introductie infra umbilicaal. Huidincisie maanvormig subumbilicaal. Vrijprepareren tot op de fascie. Scherp cranio-caudaal door de linea alba. Digitaal door de gemaakte opening in de fascie en stomp door het peritoneum. Vervolgens teugelen van de fascie middels vicryl. Plaatsen van 10mm blunt-tip trocar. Creëren van pneumoperitoneum door CO2 insoufflatie (flow op 20l/min; maximum druk op 12 mm Hg). Introductie van 30 graden scoop. Onder zicht bijplaatsen van een 10mm trocar in de linkerflank en een 5mm trocar suprapubisch. Tafel in Trendelenburg en iets naar links gekanteld. Inspectie van het abdomen: geen/wel pus in het abdomen. De appendix is flegmoneus/geperforeerd/necrotisch. Middels een paktang via de suprapubische trocar wordt het meso-appendix opgepakt en middels lichte tractie naar de voorste buikwand gebracht waardoor de appendix wordt opgespannen. Middels diathermisch haakje/diathermie op prepareerklem wordt het meso-appendix vrijgeprepareerd tot aan de basis van de appendix. Clippen van/Diathermisch door de arterie die in het meso-appendix verloopt. Plaatsen van een drietal hechtloops op de basis van de appendix (2 aan de colon zijde en 1 aan de appendix zijde). Middels een schaar doornemen van de appendix tussen de geplaatste loops. Controle op haemostase. Er wordt niet/wel gespoeld. De appendix wordt in een endobag geplaatst door de subumbilicale trocar. Verwijderen van de trocars onder zicht en desouffleren. Verwijderen van de endobag met de appendix uit het abdomen. Sluiten van de fascie subumbilicaal middels de reeds geplaatste vicryl. Sluiten van de poort in de linkerflank middels vicryl 3-0. Digitaal controleren of de fascie ter plaatse van de eerdere 10mm trocars gesloten is. Vervolgens sluiten van de huid intracutaan middels monocryl 3-0. De appendix wordt opgestuurd voor histopathologisch onderzoek. Sign out procedure.

Postoperatief beleid:
- de hechtingen zijn oplosbaar
- geen antibiotica/gedurende 3 dagen postoperatief antibiotica
- normaal dieet
- normaal mobiliseren
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- over 4 weken telefonisch controle