Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Laparoscopische cholecystectomie - lap chol

 

Indicatie: symptomatisch galsteenlijden/cholecystitis/galblaaspoliep groter dan 1cm
Operatie: laparoscopische cholecystectomie

Verslag: Time out procedure. Wel/Geen antibioticaprofylaxe middels kefzol 2gr. Algehele anesthesie. Rugligging met beide armen uit/French position. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal van proxessus xiphoideus; caudaal net onder de navel; zodanig dat eventuele conversie mogelijk is. Open introductie infra umbilicaal. Huidincisie maanvormig subumbilicaal. Vrijprepareren tot op de fascie. Scherp cranio-caudaal door de linea alba. Digitaal door de gemaakte opening in de fascie en stomp door het peritoneum. Vervolgens teugelen van de fascie middels vicryl. Plaatsen van 10mm blunt-tip trocar. Creëren van pneumoperitoneum door CO2 insoufflatie (flow op 20l/min; maximum druk op 12 mm Hg). Introductie van 30 graden scoop. Korte inspectie van het abdomen waarbij geen afwijkingen zichtbaar. Onder zicht bijplaatsen van een 10mm trocar in epigastrio (ongeveer 2cm onder het processus xiphoideus) en twee 5mm trocars rechts boven in het abdomen (een in de voorste axillairlijn en een in de midclaviculairlijn). Middels een paktang (door de meest laterale 5mm trocar) de fundus van de galblaas over de lever tegen de voorste buikwand aan cranialiseren waardoor de galblaas wordt opgespannen. Inspectie van de galblaas: deze ziet er niet ontstoken uit/staat pralgespannen waarvoor leegpuncteren/ en is volledig en goed in beeld te krijgen zonder adhesies / er zijn enkele adhesies zichtbaar welke diathermisch worden losgemaakt. Middels een tweede paktang opspannen van de galblaas door het infundibulum van de galblaas vast te pakken en lichte tractie toe te passen. V-vormig openen van het peritoneum. Vrijprepareren van de ductus cysticus, arteria cystica en de basis van het galblaasbed door te "vlaggen" en daarbij dus een voorste en achterste "window" te maken. Creëren van CVS (critical view of safety). Plaatsen van clips op de ductus cysticus en arteria cystica; twee aan de basale zijde en 1 aan de galblaaszijde op beide structuren. Middels schaar doornemen dus de ductus cysticus en arteria cystica. Middels diathermisch haakje wordt de galblaas uit het galblaasbed verwijderd. Vlak voordat dit wordt afgerond controle op hemostase en verzorgen hiervan. Er is geen/wel spill van gal; zodoende niet/wel spoelen. Galblaas in de endobag plaatsen vanuit de subumbilicale trocar. Verwijderen van overige trocars onder zicht en desouffleren. Verwijderen van de endobag uit het abdomen. Sluiten van de fascie subumbilicaal middels de reeds geplaatste vicryl. Sluiten van de subxiphoidale poort middels vicryl 3-0. Digitaal controleren of de fascie ter plaatse van de eerdere 10mm trocars gesloten is. Vervolgens sluiten van de huid intracutaan middels monocryl 3-0. Inspectie en openknippen van de galblaas op de tafel van de instrumenterende: multipele stenen zichtbaar en geen afwijkingen aan de wand van de galblaas. Zodoende wordt de galblaas niet/wel opgestuurd voor histopathologisch onderzoek. Sign out procedure. 

Postoperatief beleid
- de hechtingen zijn oplosbaar
- normaal dieet
- normaal mobiliseren
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- over 6 weken telefonisch controle