Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Lichtenstein procedure

Indicatie: hernia inguinalis links/rechts
Operatie: lichtenstein procedure

Verslag: Time Out Procedure. Geen antibiotica profylaxe. Algehele/Spinale anesthesie. Rugligging met beide armen uit. Steriele expositie. Incisie van 4-6cm net craniaal van het lieskanaal in de huidlijnen. Diathermisch door de subcutis en daarbij diathermisch doornemen van de epigastrica superficialis. Middels het mes maken van kleine opening in de aponeurosis van de musculus obliquus externus in het verloop van de vezels. Verder scherp middels de schaar tot in de annulus externus. Stomp vrijleggen van zowel het craniale als caudale deel van de aponeurosis van de musculus obliquus externus. De nervus ilio-inguinalis en de nervus iliohypogastricus worden wel/niet gezien en gespaard/diathermisch doorgenomen. Stomp vrijleggen van Poupart waarna stomp digitaal om de funiculus inclusief de cremastervezels. Teugelen hiervan middels vesselloop. Vrijpreparen van de funiculus van cremastervezels. Het betreft een laterale (indirecte) / mediale (directe) hernia inguinalis. De breukzak wordt vrijgeprepareerd, verder ongemoeid gelaten waarna reponeren. Een klein preperitoneaal lipoom wordt gereserceerd. Er wordt een polypropylene mat op maat geknipt. Mediaal wordt deze mat fixeerd aan Poupart bij het os pubis met een Prolene hechting waarbij er ongeveer 2cm overlap is naar mediaan. Dezelfde hechting wordt gebruikt om verder doorlopend de mat aan de caudale zijde aan Poupart te hechten. Vervolgens creëren van nieuwe annulus door het craniale deel van de mat aan de caudale deel van de mat middels prolene aan elkaar te hechten. De mat wordt medio-craniaal gefixeerd middels 2 staande vicryl positie hechtingen aan de musculus obliquus internus abdominis waarbij de zenuwen worden gespaard. Controle van de positie van de mat. Controle op haemostase. Sluiten van de aponeurosis van de musculus obliquus externus abdominis middels vicryl doorlopend. Achterlaten lokaal anestheticum. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign out procedure. 

Postoperatief beleid:
- de hechtingen zijn oplosbaar
- eerste 4 weken niet zwaar tillen/sporten; verder normaal mobiliseren
- geen beperkingen tav dieet
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- over 6 weken telefonische controle