Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Neurectomie bij ACNES

Indicatie: ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome)
Operatie: neurectomie

Verslag: Voorafgaand aan de procedure nogmaals samen met de patiënt de lokatie van ACNES bepaald en afgetekend. Time Out Procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Rugligging met beide armen uit. Algehele anesthesie. Steriele expositie; vierkant afdekken. Incisie ter plaatse van de vooraf afgetekende lokatie. Diathermisch vrijprepareren tot op de fascie. Ter plaatse opzoeken van de perforerende zenuwtakken door de fascie. Er wordt evident één grote zenuwtak gezien. Aldaar openen van de voorste fascie en vervolgen tot de achterste fascie. Aldaar coaguleren van de zenuw en doornemen. Ook in de subcutis coaguleren van de zenuw, doornemen en verwijderen van de zenuwtak. De fascie wordt over een gebied van 5x5cm vrijgeprepareerd. In totaal wordt er één grote zenuwtak gevonden en enkele kleine zenuwtakjes welke ook diathermisch worden verzorgd. Sluiten van fasciedefect middels vicryl. Achterlaten van lokaal anesthesie middels 10cc ropivacaïne (7,5mg/ml). Sluiten subcutis middels vicryl. Sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- geen beperkingen ten aanzien van dieet of mobiliseren
- 6 weken postoperatief poliklinische controle bij operateur