Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

TransREctusschede-Preperitoneale Procedure - TREPP

Indicatie: hernia inguinalis/hernia femoralis links/rechts
Operatie: TransREctusschede-Preperitoneale Procedure

Verslag: Time out procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Algehele/Spinale anesthesie. Rugligging met beide armen uit. Steriele expositie. Incisie start ongeveer 3cm boven het os pubis en ongeveer 3cm uit de midline van ongeveer 4 tot 6 cm in lengte, horizontaal. Hierbij komt dus incisie dus op een lijn midden tussen de navel en het SIAS. Diathermisch door de subcutis. Diathermisch opening maken in de aponeurose van de obliquus externus en direct ook door de voorste rectus fascie; hierna middels schaar verder openen van zowel de aponeurose als de voorste rectus fascie. Aan de laterale zijde diathermisch kleine opening maken in het vet. Vervolgens stomp waarna middels een Langenbeck naar mediaal houden van de musculus rectus abdominis en de epigastrische vaten. Stomp digitaal richting os pubis vrijleggen. Alhier plaatsen van speculum en door assistent naar craniaal houden van peritoneum en buikinhoud. Vervolgens stomp digitaal lateraal vrijleggen tot over de musculus psoas. Ook alhier plaatsen van speculum en door assistent naar craniaal houden van peritoneum en buikinhoud. Nu komt tussen beide specula de funiculus en de breukzak a vue. De breukzak wordt losgemaakt van de funiculus. De funiculus wordt vrijgelegd. Er wordt een medium/large mat geplaatst waarbij er zeker 2cm overlap is bij het os pubis over de mediaanlijn. Digitale controle van de positionering van de mat. Voorzichtig verwijderen van beide specula. Toepassen van Valsalva gezien spinale anesthesie. De breukzak valt goed in de mat. Fascie sluiten middels vicryl waarbij de mat aan de voorzijde wordt meegehecht. Achterlaten van lokaal anestheticum subcutaan. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl 3-0. Sign out procedure.

Postoperatief beleid:
- de hechtingen zijn oplosbaar
- eerste 4 weken niet zwaar tillen/sporten; verder normaal mobiliseren
- geen beperkingen tav dieet
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- over 6 weken telefonische controle