Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Bariatrie - Roux-en-Y Gastric Bypass

Indicatie: morbide obesitas
Operatie: Roux-en-Y Gastric Bypass

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2gr kefzol en 500mg metronidazol. Algehele anesthesie. Rugligging, French position en in anti-trendelenburg met de voeten tegen de voetsteunen. Steriele expositie. Incisie van ongeveer 2cm lengte; in de midclaviculairlijn links ongeveer 6 tot 8 cm onder de ribbenboog. Aanleggen pneumoperitoneum (16mmHg) middels Veress-naald. Onder zicht, middels endo-eye, introduceren van Blunttip trocar. Intra-abdominaal geen bijzonderheden bij korte inspectie. Plaatsen van hulptrocars onder zicht. Plaatsen van leverretractor onder zicht. Middels ultracision openen van de hoek van His waarbij in beeld brengen van het linker crus. Middels ultracision openen van de bursa omentalis ter plaatse van de kleine curvatuur. Creëren van maagpouch (ongeveer 30-50ml inhoud) middels Echelon stapler 60mm blauwe vullingen. Voor staplen kalibreren en controleren door maagsonde Charrière 40 te laten bewegen. Vrijleggen dorsocaudale pouch en openen ten behoeve van de gastro-enterostomie. Identificeren ligament van Treit en vervolgens afmeten van 150cm biliopancreatische lis. Het omentum wordt niet gekliefd. Middels ultracision openen jejunum waarna aanleggen van 35mm side-to-side antecolische gestaplede anastomose middels blauwe Echelon stapler. Sluiten en overhechten van de staple-opening middels V-Loc hechting. Vervolgens afmeten van 100cm voedingslis en aanleggen entero-enterostomie middels Echelon witte vulling over 5cm lengte. Ook alhier sluiten en overhechten van de staple-opening middels V-Loc hechting. Vervolgens sluiten van inwendige breukpoort bij de entero-enterostomie en bij Petersen middels endostapler. Completeren van Roux-en-Y configuratie door middels Echelon witte vulling de gastro-enterostomie van de entero-enterostomie te scheiden. Controle op haemostase bij normotensie. Verzorgen van enkele kleine bloedinkjes middels clips. Controleren van anastomose door de maagsonde op te voeren: dit gaat soepel. Verwijderen van de maagsonde. Verwijderen van de leverretractor en de trocars onder zicht. Desoufflatie van het abdomen. Sluiten van de huid middels aggraves. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- conform bariatrie protocol
- in principe morgen met ontslag
- 1e week vloeibaar gemalen dieet
- 4 weken postoperatief profylactisch fraxiparine
- overige medicatie conform protocol (o.a. CalciChew, omeprazol en vitamines)
- 4 weken postoperatief poliklinische controle