Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Breukzakresectie jongen

Indicatie: liesbreuk links/rechts
Operatie: breukzakresectie

Verslag: Time Out Procedure met ouder aanwezig op de kamer. Algehele anesthesie. Rugligging met beide armen langszij. Steriele expositie. Incisie van maximaal 2cm onderin het abdomen ter plaatse van een natuurlijke huidplooi, over de annulus inguinalis externus. Stomp, al spreidend met schaar, door subcutis. Openknippen fascie van Scarpa. Stomp verder spreiden tot op de annulus inguinalis externus en identificeren van de funiculus. De voorwand wordt niet geopend. Vrijprepareren van de funiculus met afschuiven van de cremastervezels. De funiculus wordt geïsoleerd door deze te teugelen middels een vesselloop. De breukzak wordt gescheiden van successievelijk de bloedvaten en de ductus deferens. Oppakken van de breukzak en voorzichtig vrijprepareren van het omliggende weefsel. Zodanig dat de breukzak aan klemmetjes kan worden opgetild en dat de breukzak vrij is tot aan de peritoneale omslagplooi. Aan de top opening van de breukzak: er komt vocht uit de breukzak en er is geen inhoud in de breukzak. Torderen van de breukzak en aan de basis plaatsen van een doorstekingsligatuur. Doorknippen van de breukzak. De breuk glijdt weg in het abdomen indien de spanning van de vicryl doorstekingsligatuur wordt losgelaten. Doorknippen van doorstekingsligatuur. Repositie van de bloedvaten en de ductus deferens door lichte tractie aan het scrotum waarbij de testis tot laag in het scrotum komt te liggen. Controle op haemostase. Sluiten van fascie van Scarpa middels vicryl 3-0. Sluiten huid intracutaan middels 2 staande monocryl 4-0. Steristrips. Tegaderm. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- patiënte mag in principe vandaag met ontslag
- normaal dieet
- normaal mobiliseren
- de hechtingen zijn oplosbaar
- niet zwemmen/weken/in bad tot aan wondgenezing; mag wel kort douchen/schoonmaken
- over 5 dagen verwijderen van tegaderm indien er nog niet vanaf gevallen
- over 2 weken verwijderen van steristrips indien dan nog niet van de wond afgevallen
- 2 weken postoperatief telefonische controle