Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Cervicale mediastinoscopie

Indicatie: stadiëring longcarcinoom
Operatie: cervicale mediastinoscopie

Verslag: Time out. Wel/Geen antibioticaprofylaxe. Algehele anesthesie. Rugligging met hals naar dorsaal gelegd zodat deze opgestrekt ligt. Incisie in jugulo. Tussen de korte halsspieren door tot op de trachea. Stompe dissectie over de trachea zo ver mogelijk richting distaal. Plaatsen en opvoeren van mediastinoscoop tot aan de carina. Vervolgens identificeren en biopteren van lymfeklierstation 7; opsturen voor histopathologisch onderzoek. Identificeren en biopteren van lymfeklierstation 2R en 4R; opsturen voor histopathologisch onderzoek. Identificeren en sparen van de nervus laryngeus recurrens links. Identificeren en biopteren van lymfeklierstation 2L en 4L; opsturen voor histopathologisch onderzoek. Controle op haemostase. Tijdens terugtrekken van de mediastinoscoop ook controle op haemostase. Sluiten in lagen. Fascie/platysma middels vicryl en de huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- geen beperkingen ten aanzien van dieet of mobiliseren
- vervolgen van histopathologisch onderzoek