Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Achillespeesruptuur hechten

Indicatie: achillespeesruptuur links/rechts
Operatie: hechten achillespees

Verslag: Time Out Procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Spinale/Algehele anesthesie. Buikligging; kussen onder thorax, bekken en enkels. Aanleggen bloedleegtemanchet. Steriele expositie. Nogmaals controle juist zijde door geplaatste markering. Incisie aan de mediale zijde van de achillespees, vanaf de palpabele delle, 5cm richting proximaal. Incideren peritendineum. Vrijprepareren peesweefsel van proximale peesstomp. Het proximale deel van de achillespees wordt middels pds 1 draad gevat. Hierbij wordt begonnen vanuit mediocaudaal, waarna middels meerdere lussen richting craniaal (hechten volgens Bunnell), waarbij uiteindelijk laterocaudaal wordt uitgekomen. Lateraal incisie van 1cm, in het verloop van de nervus, ter plaatse van het corpus calcaneï en in het verlengde van de achillespees. Van lateraal naar mediaal boren van 2mm gat in de calcaneus, loodrecht op het sagittale vlak. Ook mediaal incisie van 1cm. Tunnelen van de lateraal uitgekomen pds draad in het peritendineum richting subcutaan naar het laterale boorgat. Middels suture retriever doorvoeren van pds door de calcaneus. Ook aan de mediale zijde tunnelen van de pds draad vanuit het boorgat subcutaan naar in het peritendineum en naar buiten via de operatiewond. Knopen van de pds; zodanig dat de peesuiteinden zijn geapproximeerd en er niet te veel spanning op staat. Controle door test van Thompson: er zijn hierbij geen intrekkingen van de huid te zien ter plaatse van het boorgat. Sluiten in lagen; peritendineum middels vicryl, subcutis middels vicryl rapide en huid intracutaan middels monocryl. Aanleggen drukverband. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid: 
- drukverband gedurende 48 uur
- na verwijderen drukverband tubigrip aanleggen
- been zoveel mogelijk hoog houden
- eerste 3 weken postoperatief onbelast
- fysiotherapie begeleiding
- 1 week postoperatief start AchilloTrain; onbelast; wel start oefenen
- 3 weken postoperatief start belasten met krukken en hielverhoging onder AchilloTrain
- 5 weken postoperatief start belasten zonder hielverhoging onder AchilloTrain
- 6 weken postoperatief poliklinische controle
- tot 12 weken postoperatief geen zware belasting zoals sporten