Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Antebrachiumfractuur

Indicatie: midschacht antebrachiumfractuur links/rechts
Operatie: plaatfixatie radius en ulna links/rechts

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram cefazoline. Algehele anesthesie/Plexusblokkade. Rugligging met armtafel links/rechts. Steriele expositie van de onderarm inclusief de elleboog. Ulnair starten. De fractuur is evident zichtbaar en palpabel. Incisie ter plaatse van de fractuur. Vrijleggen tot op de ulna. Vrijmaken van de fractuur. Nettoyeren. Handmatig/Middels 2 Spaanse klemmen reponeren van de fractuur. We kiezen een 6-gats locking compression plate (LCP). Plaat middels de 2 Spaanse klemmen tijdelijk positioneren en fixeren. Eerst proximaal fixeren, waarna distaal fixeren. Zodanig dat er compressie op de fractuur komt. A vue anatomische stand fractuur en goede positie plaat. Controle op haemostase. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. Ook de fractuur ter plaatse van de radius is klinisch evident zichtbaar en palpabel. Incisie van de huid ter hoogte van de fractuur van de radius aan de volaire zijde van de onderarm. We kiezen voor een benadering volgens Henry. Ulnair langs de musculus brachioradialis (en radiair langs musculus flexor carpi radialis). De arteria radialis wordt gezien en naar mediaal/ulnair gehouden. De posterior interosseous nerve (PIN) wordt gezien en gespaard; deze wordt naar radiair gehouden zonder veel tractie. De musculus supinator wordt gespaard. Nettoyeren van de fractuur. Reponeren van de fractuur middels 2 Spaanse klemmen. Klinisch anatomische repositie. Tijdelijke fixatie middels 1.6mm K-draad. Ook alhier verkiezen we een 6-gats LCP. De plaat tijdelijk positioneren en fixeren middels 2 Spaanse klemmen. Eerst proximaal fixeren, daarna verwijderen K-draad, waarna distaal fixeren. Zodanig dat er compressie op de fractuur komt. Controle onder doorlichting van beide fracturen: goede stand fracturen en goede positie osteosynthesemateriaal. Controle op haemostase. Sluiten fascie middels vicryl, sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. Aanleggen drukverband. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- 48 uur drukverband
- oefenstabiel; onbelast gedurende eerste 6 weken postoperatief
- poliklinische controle over 6 weken bij operateur