Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Distale bicepspeesruptuur

Indicatie: distale bicepspeesruptuur links/rechts
Operatie: herstel distale bicepspeesruptuur elleboog links/rechts

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram cefazoline. Algehele/Locoregionale anesthesie. Wel/Geen bloedleegte. Steriele expositie. Lazy-S incisie ter plaatse van de elleboog. Diathermisch door de subcutis. Opzoeken distale bicepspeesstomp. Deze voorbereiden met fibrewire. Opzoeken van het tuberculum op de radius. Alhier géén Hohman lateraal plaatsen in verband met de posterior interosseous nerve. Voorboren met dikke en dunne boor. Laden en plaatsen van de button. De pees wordt in het eerste gat geplaatst en de schroef wordt geplaatst. Afknopen van de draden. Spoelen. Sluiten subcutis middels vicryl. Sluiten huid intracutaan middels monocryl. Aanleggen drukverband. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid: 
- 24 uur drukverband
- oefenstabiel
- onbelast, niet tillen, gedurende eerste 6 weken postoperatief
- actief oefenen onder begeleiding van fysiotherapeut
- poliklinische controle 6 weken postoperatief bij operateur met vooraf röntgenfoto van de elleboog