Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Distale radiusfractuur

Indicatie: distale radiusfractuur links/rechts
Operatie: volaire plaatfixatie links/rechts

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram cefazoline. Algehele anesthesie/Plexusblokkade. Rugligging met armtafel links/rechts. De schouder ligt hierbij direct op tafel en niet op een kussen en ligt in 90 graden abductie op de armtafel. Wel/Niet aanleggen bloedleegte. Steriele expositie van de onderarm. Huidincisie over de flexor carpi radialis van ongeveer 6 à 8cm. Net radiair langs de flexor carpi radialis prepareren. Door de subcutis waarbij pezen van de flexor carpi radialis en flexor pollicis longus naar ulnair weghouden middels Langenbeck. De arteria radialis wordt naar radiair weggehouden middels een Langenbeck. L vormige incisie van de pronator quadratus en afschuiven hiervan richting ulnair en proximaal. Middels rasp vrijleggen van distale radius. Plaatsen van 2 Hohmannen. Vrijmaken van de fractuur en spoelen. Reponeren van de fractuur. Tijdelijke fixatie van de fractuur middels 2mm K-draad vanuit distaal en radiair. Er wordt gekozen voor een 6-2 gats plaat. Vervolgens positioneren plaat en tijdelijk fixeren middels 2 1.0mm K-draden door de plaat. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: acceptabele stand fractuur en positie volaire plaat. Plaatsen van 2.4mm corticalis schroef in glijgat van de plaat. Vervolgens distaal fixeren middels 4 'variable angle locking' schroeven 2.4mm, waarna proximaal bijplaatsen van een 2.4mm corticalis schroef. Verwijderen K-draden. 'Variable angle locking' schroeven middels 'torque limiter' aandraaien en proximaal controle schroeven. Controle onder doorlichting in 3 richtingen: acceptabele stand fractuur en positie osteosynthesemateriaal. Sunset view waarbij bevestiging dat er geen schroeven dorsaal uitsteken. Spoelen. Sluiten huid middels ethilon 4-0. Aanleggen drukverband. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid: 
- 48 uur drukverband
- oefenstabiel; onbelast gedurende eerste 6 weken postoperatief
- start hand/pols therapie
- 2 weken postoperatief verwijderen hechtingen
- poliklinische controle over 6 weken bij operateur