Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Dynamische Heup Schroef - DHS

Indicatie: collumfractuur links/rechts
Operatie: Dynamische Heup Schroef - DHS; met antirotatieschroef

Verslag: Time Out Procedure. Antibiotische profylaxe middels 2gr kefzol. Algehele/Spinale anesthesie. Tractietafel met het linker/rechter been in tractie. Het contralaterale been wordt geabduceerd; rekening houdend met de nervus peroneus. Onbloedige repositie van de fractuur. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand van de fractuur. Steriele expositie. Incisie van ongeveer 6cm in lengte aan de laterale zijde van het femur net caudaal van het trochanter minor. Diathermisch door de subcutis. Vervolgens openen van de fascia lata in de vezelrichting. Afschuiven van de musculus vastus lateralis. Met Hohmann retractor naar anterieur weghouden van de musculatuur door assistent. Middels richtapparaat (richtvoet 135 graden) plaatsen van de K-draad voor de collumschroef. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: in beide richtingen goede stand waarbij de K-draad centraal in het collum is gepositioneerd (zowel caudaal/craniaal als anterieur/posterieur) met de tip subchondraal. Boren van een antirotatie K-draad proximaal door het collum, parallel aan de K-draad voor de DHS. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede positie. Meten lengte antirotatieschroef: 90mm. Voorboren en vervolgens plaatsen gecanuleerde antirotatieschroef zonder ring. Verder met DHS. Meten. We besluiten te kiezen voor een 95mm collumschroef. Middels 3-traps boor creëren van het gat voor de schroef. Wel/Niet tappen. Vervolgens plaatsen van de collumschroef met hieroverheen een 2-gats plaat. Plaat tegen de laterale cortex aantikken middels drevel. Verwijderen K-draad. Fixeren van de plaat middels 2 corticalisschroeven. Tractie van het been afhalen. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand van fractuur en goede positie osteosynthesemateriaal. Controle haemostase. Sluiten van de fascia lata middels vicryl. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- de hechtingen zijn oplosbaar
- de osteosynthese is oefenstabiel en belastingstabiel
- tromboseprofylaxe gedurende 5 weken postoperatief
- 6 weken postoperatief poliklinische controle met röntgencontrole vooraf