Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Fixateur externe pols

Indicatie: zeer distale en zeer comminutieve radiusfractuur links/rechts
Operatie: Plaatsen fixateur externe pols links/rechts; van radius naar metacarpale 2 

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram cefazoline. Algehele anesthesie/Plexusblokkade. Rugligging met armtafel links/rechts. De schouder ligt hierbij direct op tafel en niet op een kussen en ligt in 90 graden abductie op de armtafel. Wel/Niet aanleggen bloedleegte. Steriele expositie van de onderarm. Plaatsbepaling van proximale fixateur externe pinnen van 4mm onder doorlichting (dorsoradiair op de radius). Huidincisie, stomp door weke delen tot op het bot. Parallel boren van beide proximale pinnen onder doorlichtingscontrole: beide 2 cortices. De pinnen worden tussen de spierbuiken van de extensor digitorum communis en de extensor carpi radialis longus/brevis geplaatst. Vervolgens plaatsbepaling van distale fixateur externe pinnen van 3mm onder doorlichting (dorsoradiair op metacarpale 2). Huidincisie en stomp door weke delen tot op het bot. Hierbij wordt het metacarpophalageale gewricht in 90 graden flexie gehouden om de extensorpees zo ver mogelijk naar distaal en ulnair te laten gaan. Parallel boren van beide distale pinnen onder doorlichtingscontrole: beide 2 cortices. Hierbij zoveel mogelijk afstand tussen beide pinnen om zo veel mogelijk stabiliteit te creëren. Plaatsen blokjes. Plaatsen van een bar tussen beide distale pinnen en een bar tussen beide proximale pinnen. Los plaatsen van een bar tussen de 2 bestaande bars. Reponeren en vastdraaien. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand. Nogmaals controle en alles vastdraaien. Geen tractie op de huid ter plaatse van peninsteken. Vette gaasjes en verband. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid: 
- hand hoog
- oefenen/bewegen vingers, elleboog en schouder
- wekelijks aandraaien van fixateur externe op gipskamer; dan tevens inspectie insteken fixateur externe
- 5 weken postoperatief poliklinische controle met x-co
- in principe 6 à 7 weken postoperatief verwijderen fixateur externe; nog inplannen