Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

KINDER - Epifysiolyse distale radius

Indicatie: epifysiolyse distale radius links/rechts
Operatie: repositie en fixatie middels K-draden

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe op gewicht middels 30mg/kg kefzol (max 2gr kefzol). Algehele anesthesie. Rugligging met armtafel links/rechts. Geen bloedleegte. Steriele expositie. Onbloedige repositie. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur. De fractuur voelt instabiel aan. Kleine incisie zowel radiair als dorsaal. Stomp met klemmetje tot op het bot; zodanig dat a vue, en dus met aandacht voor de weke delen, een K-draad van 1.6mm kan worden geplaatst. Fixatie middels zowel een radiaire en een dorsale K-draad. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur en positie K-draden. Ombuigen van de K-draden en afknippen. De K-draden steken buiten de huid uit. Aanleggen onderarmgips. Nogmaals controle onder doorlichting in 2 richtingen: onveranderde stand van de fractuur en positie K-draden. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- 7 tot 10 dagen postoperatief controle op gipskamer met röntgencontrole vooraf
- onderarmgips gedurende 4 weken
- 4 weken postoperatief verwijderen van gips en K-draden op gipskamer
- na verwijderen van K-draden: oefenen op geleide van klachten
- eerste 8 weken postoperatief geen risicovolle activiteiten