Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Olecranonfractuur zuggurtungfixatie

Indicatie: olecranonfractuur links/rechts
Operatie: zuggurtung fixatie

Verslag: Time Out Procedure. Antibiotica profylaxe middels 2gr kefzol. Rugligging met armtafel links/rechts. Steriele expositie. Incisie van de huid over de elleboog met een kleine bocht naar radiair. Er wordt gepoogd de huid met excoriatie te ontzien. Diathermisch door tot op het bot. Middels raspatorium vrijleggen van het bot. Vrijleggen van de fractuur en spoelen. De nervus ulnaris aan de achterzijde van de mediale epicondyl wordt niet gezien. Boren in distale deel van de ulna voor de Weberse klem. Reponeren middels Weberse klem. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur. Plaatsen van tweetal K-draden van 1.6mm parallel en vlak onder het gewricht. Controle onder doorlichting: beide zijn net bicorticaal; goede stand fractuur en goede positie geplaatste K-draden. Boren van gat in distale deel van de ulna. Cerclage van 1.0mm door het gemaakte boorgat en net onder de triceps door brengen. De cerclage draad is in een 8-vorm strak tegen het olecranon gepositioneerd. Op spanning brengen van de cerclage middels 2 "twines"; goede compressie. Verwijderen van de Weberse klem. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur en positie osteosynthesemateriaal. Afknippen en ombuigen van de twines. Iets uitboren van beide K-draden; vervolgens ombuigen, afknippen en indrevelen. Testen van de elleboog: pro- en supinatie van de onderarm en flexie/extensie van de elleboog: dit gaat probleemloos, zonder tekenen van instabiliteit en voldoende range of motion. Nogmaals controle onder doorlichting in 2 richtingen: onveranderde stand fractuur en positie osteosynthesemateriaal. Sluiten subcutis middels vicryl. Sluiten huid middels ethilon. Aanleggen drukverband. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- 48 uur drukverband
- hechtingen over 10-14 dagen verwijderen
- oefenstabiel osteosynthese
- na verwijderen drukverband direct start onbelast oefenen elleboog ter voorkoming van stijfheid
- eerste 6 weken onbelast
- 6 weken postoperatief poliklinische controle met röntgencontrole vooraf