Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Hickman Katheter wissel over voerdraad

Indicatie: tpv behoefte/langdurige intraveneuze antibiotica/langdurige intraveneuze medicatie bij verstopte/niet doorgankelijke lijn
Operatie: wissel Hickman katheter over voerdraad; vena jugularis interna rechts

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 1gr kefzol. Rugligging met hoofd naar links. Algehele/Lokale anesthesie. Steriele expositie. Vooraf middels duplex vastgesteld dat beiderzijds de jugularis en subclavia open zijn. Positionering in trendelenburg. Hickman aan het uiteinde doornemen met mosquito op het einde. Losmaken van de Hickman katheter ter plaatse van de cuff. Incisie hals en vrijleggen katheter aldaar. Mosquito bij insteek hals op katheter. Bij de uittrede opening wordt de katheter craniaal van de cuff doorgenomen en het proximale deel wordt subcutaan naar de hals uitgeleid. Omsnijden oude uittredeplaats Hickman en plaatsen approximerende transcutane hechting. Door proximale deel aanwezige lijn opvoeren voerdraad. Tafel uit trendelenburg en controle onder doorlichting. De voerdraad is tot onder het diafragma te brengen; vervolgens positioneren en opmeten lengte. Creëren van nieuw tunneltraject. Verwijderen oude katheter over voerdraad. Daarna tunnelen van de nieuwe katheter en op lengte knippen van nieuwe Katheter. Opvoeren dilatator en transducer. Verwijderen dilatator, opvoeren voerdraad, splitsen en verwijderen van de transducer. Testen doorgankelijkheid lijn: goed te aspireren en goed door te spuiten. Laatste controle onder doorlichting: goede diepte lijn, geen knik of kinking ter plaatse van de initiële aanprikplaats. Achterlaten heparineslot/Aansluiten aan infuus. Sluiten huid ter plaatse van de initiële aanprikplaats middels monocryl en vasthechten Hickman middels mersilene (zodanig dat katheter nog goed doorgankelijk is). Afplakken middels tegaderm. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid: 
- X-thorax is NIET noodzakelijk; aangezien geen punctie heeft plaatsgevonden en ligging/positie goed onder doorlichting peroperatief is beoordeeld
- In principe geen poliklinische controle chirurgie; alleen op indicatie
- Verwijderen approximerende hechting ter plaatse van oude insteek 10-14 dagen
- Verwijderen mersilene hechting aan Hickman katheter na 3 weken