Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Bariatrie - Gastric Sleeve

Indicatie: morbide obesitas
Operatie: aanleggen gastric sleeve; laparoscopische sleeve gastrectomie

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2gr kefzol en 500mg metronidazol. Algehele anesthesie. Rugligging, French position en in anti-trendelenburg met de voeten tegen de voetsteunen. Steriele expositie. Incisie van ongeveer 2cm lengte; in de midclaviculairlijn links ongeveer 6 tot 8 cm onder de ribbenboog. Aanleggen pneumoperitoneum (16mmHg) middels Veress-naald. Onder zicht, middels endo-eye, introduceren van Blunttip trocar. Intra-abdominaal geen bijzonderheden bij korte inspectie. Plaatsen van hulptrocars onder zicht. Plaatsen van leverretractor onder zicht. Toegang verkrijgen aan de zijde van de curvatura major tot in de bursa omentalis middels Enseal device. Scheiden van maag en omentum aan de curvatura major naar craniaal verzorgen van vasia brevia. Vrijprepareren van de fundus van de maag, de hoek van his en de adhesies aan het linker crus. Ook naar caudaal vrijleggen; tot ongeveer 2cm proximaal van de pylorus. Opvoeren van maagsonde Charrière 40 tot door de pylorus. Uitvoeren van sleeve gastrectomie met Echelon stapler flush langs de maagsonde middels 3 blauwe vullingen. Verwijderen van de maagsonde. Controle op haemostase bij normotensie. Verzorgen van enkele kleine bloedinkjes middels clips. Verwijderen van het restant van de maag via de incisie links boven in het abdomen met behulp van de fascie-spreider en insturen van histopathologisch onderzoek. Verwijderen van de leverretractor en de trocars onder zicht. Sluiten van de fascie middels vicryl. Desoufflatie van het abdomen. Sluiten van de huid middels aggraves. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- conform bariatrie protocol
- in principe morgen met ontslag
- 1e week vloeibaar gemalen dieet
- 4 weken postoperatief profylactisch fraxiparine
- overige medicatie conform protocol (o.a. CalciChew, omeprazol en vitamines)
- 4 weken postoperatief poliklinische controle