Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Perilunaire luxatie

Indicatie: perilunaire luxatie links/rechts
Operatie: gesloten repositie en tijdelijke fixatie middels K-draden

Verslag: Time Out Procedure. Antibiotica profylaxe middels 2 gram kefzol. Algehele anesthesie. Reponeren: tractie en volaire druk tegen het os lunatum (met eventueel iets supinatie). Dit lukt na tractie en deze blijft staan. (Indien repositie niet lukt: zodoende aanleggen polsdistractor (van olecranon naar metacarpale 2 en 5)/hevelen middels percutane K-draden.) Steriele expositie.  Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand. Voor het behoud van de huidige stand wordt gekozen voor tijdelijke fixatie middels percutane K-draden: 1 via scaphoid naar lunatum en de ander van via trapezium naar lunatum. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand. Aanleggen gipsspalk. Nogmaals controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- postoperatief testen nervus medianus
- 1 week postoperatief controle op gipskamer met röntgencontrole vooraf, wissel naar circulair onderarmsgips
- 3 weken postoperatief controle op gipskamer; verwijderen K-draden; opnieuw aanleggen circulair onderarmsgips voor nog 3 weken
- gezien zuivere luxatie, zonder fractuur, totaal 6 weken gipsimmobilisatie
- morgen tertiary survey (afhankelijk van traumamechanisme en dus oorzaak perilunaire luxatie)
- na verwijderen gips: direct starten met handtherapie