Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Ramirez plastiek

Indicatie: hernia cicatricalis na eerdere mediane laparotomie in verband met ...
Operatie: Ramirez plastiek (plaatsing van retromusculaire mat)

Verslag: Time Out Procedure. Wel/Geen antibioticaprofylaxe. Rugligging. Algehele anesthesie. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus tot caudaal net onder het os pubis. Incisie ter plaatse van de oude litteken. Excisie van het oude litteken in toto. Vrijprepareren van de breukzak en de breukpoort. Creëren van vitale fascieranden. Scheiden subcutis van de voorste rectusfascie zowel links als rechts van de mediaanlijn. Net lateraal (ongeveer 2cm) van de rectus, op de overgang tussen de musculus obliquus externus en de musculus rectus abdominis maken van lengte-incisie. Zodanig dat de musculus obliquus externus gescheiden kan worden van de musculus obliquus internus (component separatie techniek). Zodoende kan de achterste rectus fascie aan beide zijden worden gemobiliseerd. Controle op haemostase. Sluiten van de achterste rectus fascie middels PDS. Op maat knippen van de prolene mat. Deze mat draperen op de achterste rectus fascie en vastzetten met enkele positionerings hechtingen aan de achterste fascie; middels vicryl hechtingen in 4 hoeken. Sluiten van de voorste rectus fascie middels doorlopende PDS. Controle op haemostase. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- de hechtingen zijn oplosbaar
- 4 weken breukband overdag
- 6 weken niet zwaar tillen
- over 4 weken poliklinische controle