Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Breukzakresectie meisje

Indicatie: liesbreuk links/rechts
Operatie: breukzakresectie

Verslag: Time Out Procedure met ouder aanwezig op de kamer. Algehele anesthesie. Rugligging met beide armen langszij. Steriele expositie. Incisie van maximaal 2cm onderin het abdomen ter plaatse van een natuurlijke huidplooi, over de annulus inguinalis externus. Stomp, al spreidend met schaar, door subcutis. Openknippen fascie van Scarpa. Stomp verder spreiden tot op de annulus inguinalis externus en identificeren van de breukzak. De voorwand wordt niet geopend. Oppakken van de breukzak en voorzichtig losprepareren van het omliggende weefsel. Zodanig dat de breukzak aan klemmetjes kan worden opgetild en dat de breukzak vrij is tot aan de peritoneale omslagplooi. Aan de top opening van de breukzak: er komt vocht uit de breukzak en er is geen inhoud in de breukzak. Torderen van de breukzak en aan de basis plaatsen van een doorstekingsligatuur. Doorknippen van de breukzak. De breuk glijdt weg in het abdomen indien de spanning van de vicryl doorstekingsligatuur wordt losgelaten. Doorknippen van doorstekingsligatuur. Controle op haemostase. Sluiten van fascie van Scarpa middels vicryl 3-0. Sluiten huid intracutaan middels 2 staande monocryl 4-0. Steristrips. Tegaderm. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- patiënte mag in principe vandaag met ontslag
- normaal dieet
- normaal mobiliseren
- de hechtingen zijn oplosbaar
- niet zwemmen/weken/in bad tot aan wondgenezing; mag wel kort douchen/schoonmaken
- over 5 dagen verwijderen van tegaderm indien er nog niet vanaf gevallen
over 2 weken verwijderen van steristrips indien dan nog niet van de wond afgevallen
- 2 weken postoperatief telefonische controle