Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Aortabuisprothese

Indicatie: Asymptomatisch Aneurysma Abdominalis (AAA) van ≥ 5,0cm; infrarenaal 
Operatie: Aortabuisprothese; open herstel (bij lange levensverwachting >10 à 15 jaar)

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram cefazoline. Epidurale anesthesie waarna algehele anesthesie. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus; caudaal net onder het os pubis; en zodanig dat beide liezen ook toegankelijk zijn. Gebruik van cell-saver. Mediane laparotomie. Omslaan van het darmpakket. Instellen omnitract. Mobiliseren duodenum. Vrijleggen van de aortahals. Vervolgens richting caudaal vrijleggen van het aneurysma tot aan de neo bifurcatie. Vrijprepareren van de iliaca communis beiderzijds. Toedienen van 5.000 IE heparine (protocollair 50 tot 100IE/kg). Infrarenaal afklemmen. Openen van het aneurysma waarna occlusie van de iliacae met blaascatheters. Geen lumbalen of arterie mesenterica inferior (AMI). Goede backflow uit beide iliacae. Beide doorspuiten met heparinewater. Inhechten van een in rifampicine gedrenkte 18mm buisprothese. De proximale anastomose wordt zo dicht mogelijk bij de afgang van de nierarteriën aangelegd: end-to-end op de hals middels prolene 3-0. Distaal inhechten op de iliaca communis links en daarna ook rechts: end-to-end middels prolene 4-0. Verwijderen van blaascatheters uit de iliacae en sluiten van de prothese middels prolene 4-0. Vrijgeven van de circulatie. Controle op haemostase. Aneurysmamantel sluiten over de prothese middels vicryl en sluiten dorsale peritoneum middels vicryl. Verwijderen omnitract. Sluiten van de fascie middels 2x PDS 1. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid middels monocryl. Sign Out Procedure. 

Bijzonderheden:
- diameter aneurysma: ...
- locatie en type aneurysma: ...
- iliaca interna gespaard: links en rechts
- plaatsing klem: infra/suprarenaal
- duur klemtijd: ... min
- gebruikte prothese: ...
- totaal bloedverlies: ...
- waarvan teruggegeven via cell-saver: ...

Postoperatief beleid: 
- urine-productie bijhouden
- voor ontslag enkel arm index (EAI) verrichten
- 6 tot 8 weken postoperatief poliklinische controle met duplex vooraf bij de operateur