Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

KINDER - Supracondylaire humerusfractuur

Indicatie: supracondylaire humerus fractuur links/rechts (gartland type IIb)
Operatie: onbloedige repositie en K-draad fixatie

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe op gewicht middels 30mg/kg kefzol (max 2gr kefzol). Algehele anesthesie. Rugligging met armtafel links/rechts. Geen bloedleegte. Steriele expositie. Onbloedige repositie middels pronatie, lichte tractie en flexie. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur. Mediaal kleine incisie. Spreidend middels klemmetje tot op het bot; zodanig dat a vue, en dus zonder medenemen van de nervus ulnaris, een K-draad kan worden geboord. Ook lateraal plaatsen van een K-draad met aandacht voor de weke delen. Plaatsen van beide K-draden zodanig dat deze kruisen proximaal van de fractuur. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur en positie K-draden. Ombuigen van de K-draden en afknippen. De K-draden steken buiten de huid uit. Aanleggen bovenarmgipsspalk. Nogmaals controle onder doorlichting in 2 richtingen: onveranderde stand van de fractuur en positie K-draden. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- patiënte mag in principe vandaag met ontslag
- vóór ontslag controle neurovasculaire status
- 7 tot 10 dagen postoperatief controle op gipskamer met röntgen controle vooraf
- bovenarmgipsspalk gedurende 4 weken
- 4 weken postoperatief verwijderen van gips en de K-draden op gipskamer
- na verwijderen van K-draden: oefenen op geleide van klachten
- eerste 8 weken postoperatief geen risicovolle activiteiten