Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Laparoscopische pyloromyotomie

Indicatie: pylorushypertrofie
Operatie: laparoscopische pyloromyotomie

Verslag: Time Out Procedure met ouder aanwezig op de kamer. Rugligging met armen langszij. Antibiotica profylaxe. Steriele expositie. Open introductie subumbilicaal waarbij plaatsen 3.5mm trocar waarna aanleggen pneumoperitoneum. Vasthechten van de trocar subumbilicaal. Inspectie van de situs. De pylorus is evident verdikt. Bepalen van de positie voor de klem en de prepareerklem; infiltratie aldaar en steekincisies. Vastpakken postpylorisch met een atraumatische klem en met een tweede klem bepalen van de lengte van de pylorus. Opspannen van de pylorus. Aan de avasculaire zijde diathermisch incideren van de serosa van de pylorus. Middels prepareerklem geleidelijk spreiden van de serosa over de gehele lengte van de pylorus tot de mucosa van duodenum tot maag volledig vrij komt te liggen. Geen tekenen van perforatie. Testen door vastpakken van de randen van de serosa en deze opponerend te bewegen in lengterichting. Fietsbandproef: goede passage van lucht in het duodenum. Controle op haemostase. Desoufflatie. Sluiten van de fascie subumbilicaal middels vicryl waarbij erop wordt gelet dat het omentum intra-abdominaal blijft en niet wordt meegehecht. Tevens fasciehechtingen ter plaatse van de twee steekincisies bovenin het abdomen ter voorkoming van een "omental slip". Infiltreren subcutis subumbilicaal en ter plaatse van de steekincisies. Sluiten huid middels monocryl 5-0. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- conform protocol
- mag direct postoperatief drinken
- de hechtingen zijn oplosbaar
- 2 weken postoperatief telefonische controle