Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

VATS Lobectomie linker bovenkwab

Indicatie: adenocarcinoom/plaveiselcelcarcinoom linker bovenkwab
Operatie: VATS (video assisted thoracoscopic surgery) linker bovenkwab

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe. Epiduraal plaatsing door anesthesie. Algehele anesthesie waarbij intubatie middels dubbel lumen tube. Rechterzijligging op korrelmatras. Steriele expositie van de linker hemithorax. Incisie midaxaillair ter plaatse van de 8e intercostaal ruimte. Desoufflatie linker long. Stompe introductie middels blunttip trocar en endo-eye. Bij inspectie geen grote macroscopische afwijkingen in de linker hemithorax zichtbaar. Identificeren van de linker bovenkwab en de tumor. Incisie in de 5e/6e intercostaal ruimte zo ver mogelijk naar anterieur en tevens incisie posterieur net onder de scapulapunt. Creëren van utility incisie midaxillair in de 3e/4e intercostaal ruimte ter hoogte van de vena pulmonalis superior. Plaatsen van Alexis wound protector. Tevens maken van extra werkpoort ter hoogte van de inframammair plooi. Openen van de omslagplooi ter hoogte van de hilus. Identificeren van de vena pulmonalis superior. Vervolgens vrijleggen hiervan en teugelen met behulp van vesselloop. Openen van de fissura obliqua pulmonis. Doornemen van de vena pulmonalis superior middels een vascular stapler. Vrijleggen van de arteria pulmonalis superior en teugelen met behulp van vesselloop. Daarna identificeren en vrijleggen van de bronchus van de linker bovenkwab. Deze eerst klemmen en vervolgens testen door insoufflatie: de linker onderkwab vult zich. Vervolgens doornemen van de bronchus van de linker bovenkwab middels een Echelon met groene vulling. Doornemen van de geteugelde arteria pulmonalis superior middels een vascular stapler. Middels Echelon blauwe vullingen wordt de resterende fissuur doorgenomen. Middels endobag verwijderen van de linker bovenkwam en opsturen voor histopathologisch onderzoek. Sampling van lymfeklierstations 5/6/7/10/11/12. Onderwater proef middels verwarmd water. Achterlaten thoraxdrain welke via de incisie in de 5e/6e intercostaal ruimte wordt uitgeleid. Vasthechten van de drain middels mersilene. Onder zicht ontplooien van de long. Sluiten in lagen: fascie en subcutis middels vicryl, de huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- Thoraxdrain op zuigdrainage (-10cm H2O)
- 1 uur postoperatief X-thorax
- poliklinische controle over 1 week bij operateur met uitslag histopathologisch onderzoek