Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Hickman Katheter

Indicatie: totale parenterale voeding (tpv) behoefte/langdurige intraveneuze antibiotica/langdurige intraveneuze medicatie
Operatie: plaatsing Hickman katheter in vena jugularis interna rechts

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 1gr kefzol. Rugligging met hoofd naar links. Algehele/Lokale anesthesie. Steriele expositie. Vooraf middels duplex vastgesteld dat beiderzijds de jugularis en subclavia open zijn. Positionering in trendelenburg. Aanprikken van vena jugularis interna rechts met naald onder echogeleide. Het vat wordt in één keer aangeprikt. Opvoeren voerdraad en controle onder doorlichting. De voerdraad is tot onder het diafragma te brengen. Tafel uit Trendelenburg. Incisie uittredeplaats Hickman. Tunnelen van de hickman en na opmeten onder doorlichting op lengte inkorten van Hickman katheter. Opvoeren dilatator en transducer. Verwijderen dilatator en opvoeren Hickman. Splitsen en verwijderen transducer. Testen doorgankelijkheid van de lijn: goed te aspireren en goed door te spuiten. Laatste controle onder doorlichting: goede diepte lijn, geen knik of kinking ter plaatse van aanprikplaats en geen aanwijzingen pneumothorax. Achterlaten heparineslot/Aansluiten aan infuus. Sluiten huid ter plaatse van aanprikplaats middels monocryl en vasthechten Hickman middels mersilene (zodanig dat katheter nog goed doorgankelijk is). Afplakken middels tegaderm. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- 4 uur postoperatief maken X-thorax ter uitsluiting pneumothorax
- verwijderen mersilene hechting na 3 weken
- in principe geen poliklinische controle chirurgie; alleen op indicatie