Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Lipoom

Indicatie: klinische verdenking lipoom <5cm dorsale zijde onderarm links
Operatie: excisie lipoom

Verslag: Time Out Procedure. Aftekenen laesie en aftekenen incisie in huidlijnen volgens huidlijnen van Langer/in lengterichting van extremiteit. Lokale anesthesie middels veldblokanesthesie gebruikmakende van lidocaïne 1% met adrenaline. Steriele expositie. Testen lokaal anesthesie. Incisie huid over de vooraf afgetekende lijn. Scherp door/Stomp middels schaar vrijprepareren tot op de laesie. Vervolgens stomp, digitaal, vrijprepareren van de laesie. Tractie aan de laesie om de laatste strengen door te knippen waarna verwijderen van de laesie in toto. Klinisch evident lipoom. Natasten van holte: geen resten. Controle op haemostase. Achtergelaten holte verkleinen door plaatsen van enkele losse staande vicryl hechtingen. Sluiten huid intracutaan middels monocryl. Pleister. Gezien extremiteit aanleggen licht drukkend verband. Bij doorsnijden op tafel van de laesie: klinisch evident lipoom. Niet afwijkend in aspect, structuur of kleur. Zodoende in samenspraak met patiënt niet insturen voor histopathologisch onderzoek. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- 48 uur licht drukkend verband
- niet zwemmen/weken tot aan wondgenezing (verwacht eerste 2 weken)
- pijnstilling middels paracetamol zo nodig
- poliklinische/wondcontrole alleen op indicatie
- voor ontslag uitleg ten aanzien van symptomen van mogelijke complicaties zoals infectie en nabloeding