Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Spermatocèle

Indicatie: symptomatische spermatocèle links/rechts
Operatie: excisie spermatocèle

Verslag: Time Out Procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Algehele/Spinale anesthesie. Steriele expositie. Incisie in het scrotum ter plaatse van de spermatocèle. Digitaal manipuleren, zodanig dat de hemiscrotaal-inhoud kan worden geluxeerd. Openen van de tunica vaginalis. Vrijprepareren van de spermatocèle tot aan de basis. Klem plaatsen en doornemen. Verwijderen van de cèle. Plaatsen doorsteking middels vicryl om de basis. Controle op haemostase. Sluiten in lagen: dartos middels vicryl, huid middels vicryl rapide donati's. Suspensoir aanleggen. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- 24 uur suspensoir
- telefonische controle 10 weken postoperatief bij operateur