Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Nevelsteen procedure

Indicatie: geïnfecteerde aortaprothese bij infrarenaal abdominaal aneurysma (status na EVAR)
Operatie: Nevelsteen procedure; explantatie van oude prothese waarna reconstructie van aortabifurcatie middels autologe diepe venae (vena femoralis beiderzijds)

Verslag: Time Out Procedure. Algehele anesthesie. Inbrengen urinekatheter. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram kefzol. Steriele expositie; zodanig dat beide benen volledig (inclusief liezen) benaderbaar zijn; genitaal gebied afgeplakt.
Lengte incisie in linkerbeen waarbij opzoeken vena femoralis. Vervolgen hiervan naar proximaal totdat de vena femoralis profunda zichtbaar is geworden. Distaal hiervan wordt de vena femoralis superficialis doorgenomen en vervolgens vrijgelegd tot aan de doorgang in het kanaal van Hunter. De zijtakken worden proximaal doorstoken, distaal geclipt. Na voldoende lengte distaal doorsteken van de vene waarna doornemen. Controle op haemostase in het linkerbeen: diathermisch verzorgen van enkele kleine bloedinkjes waarna droog. Plaatsen en vasthechten van een redondrain. Sluiten van de wonden in lagen: subcutis middels vicryl en huid intracutaan middels monocryl. Hierna volgt dezelfde procedure aan het rechterbeen.
De vena femoralis links en rechts worden gecontroleerd op tafel. Beide hebben een goed kaliber. Doorsteken van enkele zijtakjes middels prolene 6-0. Beide vene worden aan de distale zijde over een lengte van ongeveer 3cm opengeknipt en vervolgens side-to-side aan elkaar geanastomoseerd zodat een bifurcatie ontstaat. Controle van de naad: geen lekkage. Aanleggen van drukverband aan beide benen. 
Gezien de tijd wordt de antibioticaprofylaxe herhaald middels 1 gram kefzol. Opnieuw steriel afdekken voor het abdominale gedeelte van de procedure; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus tot caudaal net onder het os pubis. Mediane laparotomie. Omslaan darmpakket. Instellen omnitract. Mobiliseren duodenum. Vrijleggen aortahals. Beide nierarteriën zijn a vue. Vervolgens naar caudaal vrijleggen van het gehele aneurysma tot aan de bifurcatie. Vrijprepareren van beide iliaca communis. De arteria iliaca interna wordt aan beide kanten gezien en gespaard. Het aneurysma heeft een fors verdikte wand en is geïndureerd. We verkrijgen uiteindelijk een goede expositie van het gehele aneurysma. 5.000 eenheden heparine intraveneus. Distaal van beide nierarteriën en proximaal van het aneurysma wordt een klem gezet. Middels vaatklemmen ook occluderen van beide iliaca communis. Openen van het aneurysma. Verwijderen stolsel en opsturen voor kweken. Verwijderen endoprothese. Ook deze opsturen voor kweek. De gehele wand van het abdominale aneurysma wordt schoongemaakt middels scherpe lepels en vervolgens middels een pulse lavage systeem. De gecreëerde veneuze bifurcatieprothese wordt proximaal end-to-end inlay ingehecht middels prolene 3-0. Vervolgens end-to-end inhechten op de arteria iliaca communis links middels prolene 4-0. Controle backflow: deze is goed. Flushen. Complementeren van de linker distale anastomose en vervolgens vrijgeven van de circulatie naar het linkerbeen. Goede pulsaties. Hierna volgt dezelfde procedure aan het rechterbeen. Ook rechts goede pulsaties. Uitgebreide controle op haemostase. Sluiten van de aneurysmamantel en het dorsale deel van het peritoneum. Sluiten buikwand middels PDS. Sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure.    

Postoperatief beleid:
- antibiotica: continueren conform plan bij MDO
- antistolling: eerste drie maanden postoperatie clopidogrel en acetylsalicylzuur; na 3 maanden alleen clopidogrel
- productie van redondrains bijhouden
- kweken vervolgen
- enkelarm index maken voor ontslag
- 6 weken postoperatief poliklinische controle bij operateur met CTA en enkelarm index vooraf