Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Crurisfractuur intramedullaire fixatie

Indicatie: crurisfractuur links/rechts
Operatie: intramedullaire penfixatie middels Expert Tibial Nail (ETN)

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram kefzol. Algehele/Spinale anesthesie. Rugligging met het linker/rechterbeen op een rol, zodanig dat de knie in 90 graden staat en het onderbeen naar beneden hangt. Steriele expositie. Incisie, start net onder de patella tot aan het tibiaplateau. In lengterichting door patellapees. Diathermisch verwijderen van vetweefsel om een goede entree te kunnen bepalen. Middels K-draad bepalen entreeplaats: laterale rand van de eminentia intercondylaris tibiae aan de ventrale zijde van het tibiaplateau. K-draad ongeveer 10cm inbrengen. Controle entreeplaats onder doorlichting in 2 richtingen: goede positie entree en K-draad komt centraal in het merg van de tibia uit. Openboren van eerste cortex. Inbrengen lange voerdraad. Gesloten repositie van de fractuur en opvoeren van de voerdraad. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: voerdraad zit distaal centraal en de fractuur staat acceptabel. Bepalen van de lengte van de in te brengen pen. Er wordt gekozen voor een pen van 300mm lengte en diameter 10mm. Reamen van het kanaal, 1,5mm meer dan de diameter van de pen. Inbrengen van de pen. Verwijderen voerdraad. Controle diepte van de pen middels doorlichtingen in 2 richtingen: goede positie. Plaatsen opzetstuk. Proximaal vergrendelen middels 3 schroeven. Beensteun omlaag waardoor het been weer op tafel ligt. Controle onder doorlichting van de stand van de fractuur. Vervolgens freehand distaal vergrendelen middels 2 medio-laterale schroeven: 1 statisch en 1 dynamisch. Controle onder doorlichting in 2 richtingen (proximaal, ter hoogte van fractuur en distaal): goede stand van de fractuur en positie osteosynthesemateriaal. Bepalen lengte end cap, waarna plaatsen van 5mm end cap. Sluiten huid middels ethilon 3-0. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- de osteosynthese is oefenstabiel en belastingstabiel
- 2 weken postoperatief verwijderen van de hechtingen
- 6 weken postoperatief poliklinische controle met röntgencontrole vooraf