Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Laparoscopisch herstel hernia diafragmatica

Indicatie: hernia diafragmatica en therapieresistente reflux
Operatie: laparoscopisch herstel hernia diafragmatica; cruraplastiek en Toupet fundoplicatie (270gr)

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram kefzol. Algehele anesthesie. Patiënt in rugligging met beide armen uit, benen in de beensteunen. Anti-Trendelenburg positie. Steriele expositie. Aanleggen pneumoperitoneum (12mmHg) middels Veress-naald. Onder zicht, middels endo-eye, introduceren van Blunttip trocar. Intra-abdominaal geen bijzonderheden bij korte inspectie. Plaatsen van hulptrocars onder zicht: twee 12mm trocars en een 5mm trocar in de linkerflank. Plaatsen van leverretractor onder zicht, in epigastrio. Bij inspectie: er is sprake van een verwijde hiatus. Middels ultracision openen van het pars flaccida (caudale deel van het hepatogastrisch ligament). Vrijleggen van de rechter pijler en het crus en de hoek van His. Vrijleggen van de breukzak en reponeren van de maag naar intra-abdominaal. De oesofagus vrijleggen over geruime lengte in het mediastinum. De nervi vagi worden geïdentificeerd en gespaard. Reseceren van de breukzak. Vervolgens mobiliseren van de maagfundus en hierbij doornemen van enkele vasia brevia. Teugelen van de oesofagus. Het defect in het diafragma wordt gesloten middels en Endostitch onoplosbare hechting: zowel 2 aan de posterieure zijde als 2 aan de ventrale zijde. Vervolgens creëren van fundoplicatie volgens Toupet (270 graden) middels Endostitch onoplosbare hechting voor de manchet. Dorsaal ook fixeren van de manchet aan het rechter crus. Controle op haemostase bij normotensie. Verwijderen van de leverretractor en de trocars onder zicht. Desoufflatie van het abdomen. Sluiten van de huid middels aggraves. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- start vloeibaar dieet
- mag bij voldoende orale intake 1e dag postoperatief met ontslag
- 6 weken postoperatief poliklinische controle