Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Carotisendarteriectomie

Indicatie: transient ischemic attack (TIA) bij carotisstenose >50%
Operatie: carotisendarteriectomie links/rechts 

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels 2 gram cefazoline. Steriele expositie. Bewaking middels elektro-encefalogram (EEG). Incisie in de hals. Diathermisch doornemen van de platysma. Aan de anterieure zijde van de musculus sternocleidomastoïdeus prepareren. Enkele takken van de vena jugularis aan de anterieure zijde worden op klemmen doorgenomen en voorzien van ligaturen. Vrijprepareren van de arteria carotis communis, de arteria carotis externa, de arteria carotis interna en de arteria thyroidea. Alle voorzien van een vesselloop. Intraveneus toedienen van 5.000 IE heparine door anesthesie. Er is voldoende exposure van de vaten. De nervus hypoglossus wordt niet gezien en gezien de goede expositie ook niet opgezocht. Na circuleren van heparine 3 minuten proefklemmen. Het EEG blijft goed en zodoende wordt er geen shunt ingebracht. Arteriotomie tot voorbij de laesie in de arteria carotis interna. Endarteriëctomie middels spatel. Het betreft een geulcereerde plaque met tevens floating trombus. De intima wordt in de arteria carotis interna gefixeerd middels 3 Kunlin hechtingen prolene 7-0. Op maat knippen van bio-patch. Vervolgens inhechten middels prolene 6-0. Flushen waarna spoelen met heparinewater. Complementer van de anstomose. Eerst herstellen van de flow naar de arteria carotis externa, waarna ook herstellen van de flow naar de arteria carotis interna. Controle anastomose; droog. Controle haemostase. Sluiten in lagen. Achterlaten van redonse drain. Platysma sluiten middels vicryl en huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- continueren eigen antistolling; indien geen eigen antistolling, start clopidogrel
- drainproductie monitoren
- tensie reguleren en systolisch niet boven 160mmHg; CAVE cerebrale hyperperfusiesyndroom; actief mogelijke symptomen uitvragen
- patiënt mag met ontslag 2 dagen postoperatief indien geen symptomen cerebrale hyperperfusiesyndroom en tensie onder 160mmHg systolisch
- 6 tot 8 weken postoperatief poliklinische controle bij neuroloog en operateur met duplex vooraf