Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Patellafractuur zuggurtung

Indicatie: patellafractuur links/rechts
Operatie: zuggurtung fixatie

Verslag: Time Out Procedure. Incisie over de patella in lengte richting. Diathermisch door subcutis tot op de fractuur. Vrijleggen en schoonmaken van de fractuur middels raspatorium en spoelen. Boren van 2 K-draden van 2mm net tot aan de fractuur zodat deze vlak boven het gewricht zijn gepositioneerd. Middels Weberse klem reponeren van de fractuur: a vue goede repositie van de fractuur. Doorboren van de K-draden. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur en positie van K-draden. Cerclage van 1.6mm om beide K-draden zowel craniaal als caudaal. Deze wordt zodanig gepositioneerd dat de cerclage strak tegen de patella aanligt en in een 8-vorm. Op spanning brengen van de cerclage middels 2 "twines"; goede compressie. Verwijderen van de Weberse klem. Controle onder doorlichting in 2 richtingen: goede stand fractuur en positie osteosynthesemateriaal. Afknippen en ombuigen van zowel de twines als de K-draden. Nogmaals controle onder doorlichting in 2 richtingen: onveranderde stand fractuur en positie osteosynthesemateriaal. Sluiten subcutis middels vicryl. Sluiten huid middels ethilon. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- hechtingen over 10-14 dagen verwijderen
- de osteosynthese is belastingstabiel
- eerste 2 weken postoperatief extensiebrace/klittenbandspalk/loopkoker
- 2 weken postoperatief poliklinische controle voor wondcontrole en instructies
- na de eerste 2 weken postoperatief voorzichtig opbouwen van flexie in de knie
- 6 weken postoperatief poliklinische controle met röntgencontrole vooraf