Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Onderbeenamputatie

Indicatie: Fontaine IV vaatlijden; persisterende niet genezende/geïnfecteerde wonden bij niet recontrueerbaar vaatlijden links/rechts
Operatie: onderbeenamputatie (transtibiale amputatie) links/rechts

Verslag: Time Out Procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Rugligging. Algehele/Spinale anesthesie. Aftekenen volgens Burgess. Wel/Geen bloedleegte. Steriele expositie. Incisie van de huid. Diathermisch doornemen van de subcutis. Ligeren van de Vena Saphena Magna (VSM) en de Vena Saphena Parva (VSP). Diathermisch doornemen van de musculatuur (musculus tibialis anterior, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor hallucis longus) in de anticusloge (voorste compartiment). Vrijleggen van de tibia middels raspatorium. Gaas achterlangs de tibia brengen waarna doornemen van het femur middels Gigli zaag/oscillerende zaag. Diathermisch doornemen van de musculatuur in de peroneusloge (laterale compartiment): musculus peroneus brevis en musculus peroneus longus. Vervolgens vrijleggen van de fibula middels raspatorium en de fibula ongeveer 2 à 3 cm proximaler doornemen dan de tibia middels snijdende beentang. Middels knabbeltang wegnemen van scherpe randjes van de fibula. Vrijprepareren van de arteria en vena poplitea. Beide klemmen waarna verzorgen middels doorstekingsligatuur en doornemen. Vrijleggen van de nervus en zo proximaal mogelijk scherp doornemen. Tevens achterlaten van lokaal anesthesie bij de nervus. Dorsaal doornemen vlak langs de tibia naar caudaal middels het amputatiemes. Afgeven preparaat. Verzorgen haemostase. Afzagen van voorste driehoek van de tibia waarna afvijlen van de scherpe randen. Nogmaals controle op haemostase. Controle of de dorsale spier en huidflap goed valt. Dit is het geval en er wordt geen extra musculatuur verwijderd. Spoelen. Sluiten fascie over de tibiastomp middels staande vicryl hechtingen. Achterlaten van redonse drain. Sluiten van subcutis middels staande vicryl hechtingen. Sluiten huid middels losse Donati's van Ethilon. Aanleggen stompverband. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- 5 dagen stompverband