Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Open pyloromyotomie

Indicatie: pylorushypertrofie
Operatie: open pyloromyotomie (volgens Ramstedt-Weber)

Verslag: Time Out Procedure met ouder aanwezig op de kamer. Rugligging met armen langszij. Antibiotica profylaxe. Steriele expositie (vierkant afdekken van processus xiphoideus tot aan os pubis. Mediane bovenbuikslaparotomie/Dwarse incisie rechts boven in het abdomen. Openen van het peritoneum waarna identificeren van de pylorus. Opspannen van de pylorus. Aan de avasculaire zijde diathermisch incideren van de serosa van de pylorus. Middels musquitoklem geleidelijk spreiden van de serosa over de gehele lengte van de pylorus tot de mucosa van duodenum tot maag volledig vrij komt te liggen. Geen tekenen van perforatie. Testen door vastpakken van de randen van de serosa en deze opponerend te bewegen in lengterichting. Fietsbandproef: goede passage van lucht in het duodenum. Controle op haemostase. Sluiten van het abdomen per laag. De fascie wordt middels vicryl gesloten waarbij erop wordt gelet dat het omentum intra-abdominaal blijft en niet wordt meegehecht. Infiltreren subcutis ter plaatse van de laparotomie. Sluiten huid middels monocryl 5-0. Sign Out Procedure.

Postoperatief beleid:
- conform protocol
- mag direct postoperatief drinken
- de hechtingen zijn oplosbaar
- 2 weken postoperatief telefonische controle